สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
รถยูนิม็อค ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.สระแก้ว

วันที่ 7 ต.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 7  ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ส่งรถยูนิม็อค ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการอพยพและขนส่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยปฏิบัติงานร่วมกับสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330