สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 8 ต.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 8  ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ พร้อมมอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ และสาธารณสุขอำเภอสระแก้ว

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330