สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันที่ 9 ต.ค. 2556
สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี (ปภ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330