สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

                  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยฯ พระราชทาน พร้อมน้ำดื่มไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

          วันที่ 25 กันยายน 2556     ณ อำเภอสำโรงทาบ และอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,000 ชุด

        วันที่ 26 กันยายน 2556      ณ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  จำนวน 1,500 ชุด     

        วันที่ 27 กันยายน 2556    ณ ศาลาวัดอรุณรังษี ตำบลบางลูกเสือ จำนวน 500 ชุด และวัดกลางคลอง

                                     ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1,200 ชุด

        วันที่ 29 กันยายน 2556     ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 600 ชุด   

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330