สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย


เยี่ยมชมกิจกรรมสถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 กันยายน 2556 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ นำคณะนักศึกษาแพทย์ชาวอังกฤษ ปี 4 มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านดูแลสุขภาพและสาธารณสุขชุมชน ณ สถานีกาชาดที่ 8 จังหวัดเพชรบุรี

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330