สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

                                 บุคลากรทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฟังการบรรยายการใช้ยาฉีดอินซูลิน
 

วันที่ 9 กันยายน 2556 นายแพทย์ยศพล เตียวจิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ มาบรรยายเรื่อง การใช้ยาฉีดอินซูลิน (insulin) ซึ่งเป็นยาที่จำเป็นในการรักษาโรคเบาหวานโดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330