สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

                                                 ประชุมโครงการ...การตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน

วันที่ 10 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการ การตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน (Program for Enhancement of Emergency Response : PEER III) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเตรียมพร้อมการรับมือกับภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ทั้งของชุมชนและโรงพยาบาลโดยมี Ms. Caroline Andresen และ Ms. Katya Sienkiewicz ผู้จัดโครงการดังกล่าวร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย 


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330