สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

                                                 อบรมวิทยากรแกนนำประจำสถานีกาชาด

วันที่ 23 กันยายน 2556สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักวิเทศสัมพันธ์ และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)  จัดอบรมวิทยากรแกนนำประจำสถานีกาชาด เรื่อง การให้ความช่วยเหลือของกาชาดในภาวะฉุกเฉิน  ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2556 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย เข้าร่วมอบรม ณ ภูวนาลีรีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330