สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
อบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานีกาชาดที่ 5

วันที่ 18 มิ.ย. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

         วันที่ 18–20 มิถุนายน 2557 จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ให้แก่อาสาสมัครและประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 20 คน

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330