สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีกาชาดที่ 6

วันที่ 4 มิ.ย. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมงานติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีกาชาดที่ 6 ณ บ้านด่านไพร หมู่10 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330