สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ทัศนศึกษาสถานีกาชาดหัวหินและโครงการชั่งหัวมัน

วันที่ 20 ก.พ. 2557
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของชมรมผู้สูงอายุ "ชมรมสายใยเอื้อนอนามัยกาชาด 8" เพื่อศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ โดยมีผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330