สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจวัดสายตาและคัดกรองโรคตาแก่ผู้ด้อยโอกาส จ.สระบุรี

วันที่ 20 ส.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557  นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ตาใส โลกสวย” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธี เจ้าหน้าที่ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นสายตา ให้ผู้ด้อยโอกาส ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330