สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.ชัยนาท

วันที่ 19 ส.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557  สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนเทศบาลหาดอาษา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330