สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
บรรเทาทุกข์ 3 โรงเรียนประสบอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 21 ส.ค. 2557
สถานีกาชาดที่ 8 จ.เพชรบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 เพชรบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ นำตู้ทำน้ำเย็นไปมอบให้กับโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย จำนวน 3 โรงเรียน ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) โรงเรียนวัดม่วงงาม และโรงเรียนวัดศาลาเขื่อน (อภัยเพชร)


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330