สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแห่วง-เพดานโหว่ฯ จ.ยโสธร

วันที่ 26 ส.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่ง-เพดานโหว่และพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ และคณะ ร่วมกับแพทย์อาสาสมัคร และโรงพยาบาลยโสธร ให้การผ่าตัดและรักษา ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330