สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 20 ส.ค. 2557
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2557  นักเรียนโรงเรียนหัวหินร่วมบริจาคโลหิต ณ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตโรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330