สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน จ.อ่างทอง

วันที่ 27 ส.ค. 2557
งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน" ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จ.อ่างทอง


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330