สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติฯ จัดอบรมหลักการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารยามเกิดภัยพิบัติและเทคนิคการดูแลบำรุงรักษา พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

วันที่ 28 ส.ค. 2557
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

วันที่ 28 สิงหาคม 2557  ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดอบรม เรื่อง "หลักการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารยามเกิดภัยพิบัติและเทคนิคการดูแลบำรุงรักษา พร้อมแก้ไขปัญหาเบื้องต้น" โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร และช่างเทคนิค ฯลฯ ของหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยเข้ารับการอบรม ได้แก่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330