สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร

วันที่ 29 ส.ค. 2557
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมและศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานอาสากาชาด และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) กองบัญชาการตำรวจนครบาล ถนนวิภาวดีรังสิต

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330