สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 26 ส.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้นำชุมชนจาก 5 จังหวัด คือ สุรินทร์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย และอุบลราชธานี เข้าร่วม ในการนี้ผู้แทนจากสภากาชาดลาวเข้าร่วมอบรมด้วย ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภากาชาดแคนาดา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330