สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 2 ก.ย. 2557
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 2 กันยายน 2557 นายกกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไปบรรยายให้ความรู้ ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัย อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330