สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
The Asia Foundation ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์

วันที่ 4 ก.ย. 2557
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 4 กันยายน 2557 Mr.Kim DeRidder, Director Environment Programs, The Asia Foundation ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รวมถึงเยี่ยมระบบการจัดการคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330