สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการ IMEX 2013-2015

วันที่ 8 ก.ย. 2557
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย

วันที่ 8 กันยายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการ (Integrated Mock Exercise 2013-2015) ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330