สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ชมรมผู้สูงอายุ และสถานีกาชาดที่ 7 จัดโครงการพัฒนาผู้สูงวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน

วันที่ 15 ก.ย. 2557
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 15 กันยายน 2557 ชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 และสถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาผู้สูงวัย ก้าวไกลสู่อาเซียน (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) โดยมีการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่สนใจและเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์บุญอุ้ม โกษีเนตรจากสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสถานีกาชาดที่ 7 ที่ผ่านปประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษจากประเทศแคนาดา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330