สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน จ.ขอนแก่น

วันที่ 15 ก.ย. 2557
ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 15 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานโครงการมอบแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน โดยมีเด็กมาตรวจวัดสายตา 2,099 ราย และได้รับแว่น 866 ราย   ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330