สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ จ.สระบุรี

วันที่ 10 ก.ย. 2557
ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคตา รวมทั้งสิ้น 240 ราย และผ่าตัด 137 ราย ณ โรงพยาบาลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330