สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลียกเซ้งเทรดดิ้ง.....ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 18 ก.ย. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

        วันที่ 18 กันยายน 2557 คุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด และคณะ เป็นผู้แทนบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนางสาวพรชนีย์ พงษ์พณิชย์พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330