สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุม Regional Community Safety and Resilience Forum Meeting

วันที่ 16 ก.ย. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 16-18 กันยายน 2557 สหพันธ์สภากาชาด และ สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดการประชุม Regional Community Safety and Resilience Forum Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างชุมชนปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติได้ในระดับภูมิภาค โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ เข้าร่วมประชุม กับผู้แทนสภากาชาดจากประเทศต่างๆ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330