สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
โครงการ"หมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต"

วันที่ 24 ก.ย. 2557
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24 กันยายน 2557 นาวาเอกศุภชัย ธนสารสาคร รองผู้บังคับการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล และ นาวาโทฐัศนพนธ์ วุฒิกิตติสิน เสนาธิการหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโครงการ "หมู่เรือรักษาการณ์ วังไกลกังวล ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" ณ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330