สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่งฯ

วันที่ 10 ต.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุน 10 องค์กร ประจำปี พ.ศ. 2557 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมพิธีและรับมอบเงิน จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ณ ห้องลอนดอน 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เอ รอยัล เมอริเดียน ถ.วิทยุ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330