สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรม "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2557

วันที่ 12 ต.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 – 14.00 น. สภากาชาดไทย จับมือ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC ) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรม "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2557” โดยปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ต้องการให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเรียนรู้วิธีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นยามเกิดภัยพิบัติขึ้น เพื่อเป็นการลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330