สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุม 25th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management

วันที่ 14 ต.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 14 ตุลาคม 2557  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุม 25th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคม 2557  ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330