สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก

วันที่ 14 ต.ค. 2557
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา

วันที่ 14 ตุลาคม 2554  หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์สื่อเคเบิ้ลท้องถิ่นโคราช เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักในวัย 20-50 ปี ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330