สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการสภาเสี้ยววงเดือนแดงบาห์เรนเยี่่ยมชมสภากาชาดไทย

วันที่ 14 ต.ค. 2557
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

วันที่ 14 ตุลาคม 2557  Dr. Fawzi Amine เลขาธิการสภาเสี้ยวงวงเดือนแดงบาห์เรน เดินทางเข้าเยี่ยมชมสภากาชาดไทย โดยมี นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ เลขาธิการสภาเสี้ยวงวงเดือนแดงบาห์เรนได้เยี่ยมชมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฎิบัติงานและการเตรียมการรับมือภัยพิบัติอีกด้วย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330