สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานพิธีถวายผ้าพระกฐินระราชทานสภากาชาดไทย

วันที่ 27 ต.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 27 ตุลาคม 2557  สภากาชาดไทย จัดงานพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานสภากาชาดไทย ประจำปี 2557 ณ วัดกลาง ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ในการนี้  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ปฏิบัติงาน ณ วัดกลาง ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี
วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านฮ็อง ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ต.อาโพน อ.บัวเขต
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330