สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ปฏิบัติงานตรวจรักษาผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคตาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 21 ต.ค. 2557
ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย

วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคตา โดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330