สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมและนิเทศงาน สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 ต.ค. 2557
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมคณะ เยี่ยมและนิเทศงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330