สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย

วันที่ 20 ต.ค. 2557
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

วันที่ 20 ตุลาคม 2557  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330