สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร แสดงความยินดีกับหัวหน้า ปภ.จ.พังงา ในโอกาสย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปประจำการ ณ ปภ.จังหวัดตรัง

วันที่ 30 ต.ค. 2557
สถานีกาชาดสิรินธร สาขาพังงา

วันที่ 30 ตุลาคม 2557  หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร สาขาพังงา แสดงความยินดีกับหัวหน้าป้องกันจังหวัดพังงา ในโอกาสย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปประจำการ ณ ป้องกันจังหวัดตรัง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330