สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

วันที่ 3 พ.ย. 2557
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ

เดือนพฤศจิกายน 2557  งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ออกปฏิบัติงานให้บริการหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถไปบริจาคโลหิตได้ตามวันเวลาดังกล่าวตามตารางด้านล่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3251-2370


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330