สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
งานทำบุญครบวันคล้ายวันเปิดตึกสถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย

วันที่ 1 พ.ย. 2557
สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย กรุงเทพฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557  คณะเจ้าหน้าที่และชมรมผู้สูงอายุ สถานีกาชาดที่ 2 สุขุมาลอนามัย กรุงเทพฯ  ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์เนื่องในวันคล้ายวันเปิดตึกสุขุมาลอนามัย และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330