สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
หน่วยปฐมพยาบาลงานวันสังคมสงเคราห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย

วันที่ 3 พ.ย. 2557
สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดนิทรรศการ เนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติวันอาสาสมัครไทย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 จัดโดยสำนังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมงาน จำนวน 300 คน พร้อมกันนี้ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ร่วมงาน จำนวน 3,000 ชิ้น


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330