สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
ถานีกาชาดหัวหินฯ บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในพื้นที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 13 พ.ย. 2557
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ (สถานีกาชาดที่ 10 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์)

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2557 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จำนวน 40 ราย  โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม จำนวน 40 ชุด ณ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330