สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนสภากาชาดไทยร่วมการประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ กรุงปักกิ่ง

วันที่ 21 ต.ค. 2557
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2557 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสาวสุนิสา นิเวศน์รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เดินทางไปร่วมการประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสภากาชาดจีน และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนระดับผู้บริหารกว่า 200 คนจาก 42 ประเทศ ในเอเชียแปซิฟิก และทั่วทั้งตะวันออกกลาง โดยผู้จัดได้กำหนดหัวข้อของการประชุมครั้งนี้ว่า "เสริมสร้างนวัตกรรมในเอเชียแปซิฟิก เพื่อก้าวสู่สร้างศักราชใหม่อย่างเข้มแข็ง” (Inspiring Innovation in Asia Pacific in a new era of influence and action) โดยระบุประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมทั้งสิ้น 4 เรื่อง ได้แก่
1) ส่งเสริมปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม ด้วยศักยภาพที่มีอยู่และโดยการพัฒนาขีดความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
2) ส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี ผู้นำที่เข้มแข็งและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงนวัตกรรม และ 4) ส่งเสริมความร่วมมือการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผู้แทนสภากาชาดไทย ได้ร่วมการหารือในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ในการประชุมกลุ่มย่อย (workshop) ใน 8 เรื่อง ที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักข้างต้น ซึ่งจัดคู่ขนานไปกับการประชุมองค์รวม ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความเห็น และรับฟังประสบการณ์และข้อคิดเห็นที่หลากหลาย
 
การประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นทุก 4 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนในภูมิภาคได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ชำนาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกาชาด โดยมีเอกสารผลลัพธ์การประชุมร่วมกันในแต่ครั้ง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเอกสารผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมที่กรุงปักกิ่ง เรียกว่า The Beijing Call for Innovation ซึ่งได้ครอบคลุมประเด็นทั้งสี่เรื่องข้างต้น

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330