สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
คณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ เดินทางเข้าพบนายกเหล่ากาชาดในจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงภารกิจของสถานีกาชาดในด้านการบรรเทาทุกข์ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

วันที่ 11 พ.ย. 2557
สถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์

วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จ.สุรินทร์ พร้อมคณะ  เดินทางเข้าพบนายกเหล่ากาชาดในจังหวัดที่รับผิดชอบ ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานี เพื่อแนะนำตัว และชี้แจงภารกิจของสถานีกาชาดในด้านการบรรเทาทุกข์ รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330