สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์"ปั่นจักรยาน เพื่อพ่อตามรอยพระบิดา"

วันที่ 30 พ.ย. 2557
สถานีกาชาดที่ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่และกรมอนามัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ปั่นจักรยาน เพื่อพ่อตามรอยพระบิดา" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ณ สวนสุขภาพศรีสันต์ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม 660 ราย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330