สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ

วันที่ 15 ธ.ค. 2557
สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ 15-21 ธันวาคม 2557 สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ จัดกิจกรรมผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330