สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวสถานีกาชาด
กช. 7 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การศึกษาและเครื่องมือสำหรับโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียน

วันที่ 26 ม.ค. 2558
สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 26-27 มกราคม 2558 เจ้าหน้าที่สถนีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดเป้าหมายหลักสูตร การศึกษาและเครื่องมือสำหรับโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในโรงเรียน (Orientation workshop on module and tools of School Based Disaster Risk Reduction project;SBDRR) ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330