สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือเรื่องเครื่องกรองน้ำที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนในประเทศไทย

วันที่ 9 ก.พ. 2558
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558  พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมหารือกับ Mr. Oliver Duncan Humanitarian Advisor LIFE SAVER Working to end water poverty ในโอกาสเข้าพบและแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำขนาดต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน พร้อมหาแนวทางที่จะช่วยเหลือประเทศไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย


สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330