สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


ข่าวสาร >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทนพระองค์ฯ เปิดโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ อ.บ่อไร จ.ตราด

วันที่ 11 ก.พ. 2558
สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมด้วยนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ว่าราชการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา และมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 150 ชุด ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330